Generellt om Val-Bo utbildningscentrum

Val-bo utbildningscentrum erbjuder en modern missbruksterapeututbildning. Utbildningen erbjuds till personer som vill ha fördjupade kunskaper i hur man arbetar med individer som lider av ett missbruk, har ett beroende och behöver behandling. Utbildningscentrumet kommer ursprungligen ifrån Sverige men erbjuds i i nuläget både i Sverige och Norge. I Sverige är Val-bo mycket stora inom området, med över 25 års erfarenhet. Här erbjuds det utbildningar inom olika evidensbaserade metoder, som till exempel 12-stegs-metoden samt motivationssamtal (MI). Lärarna har en lång erfarenhet och det finns flera föreläsare som arbetar hos Val-Bo.

Utbildningar som erbjuds
Val-bo erbjuder utbildningar inom miljöterapi samt alkohol- och missbruksterapi. Miljöterapeututbildningen bygger på det kända 12-stegs-programmet som har tagits fram av Anonyma Alkoholister eller Narkomaner. Inom denna utbildning finns det 12 grundläggande steg som fastställts av den internationella organisationen och certifieringen bygger på att kunna implementera dessa 12 steg för individer som har ett kemiskt beroende. Dessutom har de även en utbildning som går ut på att utbilda sig till en alkohol- och missbruksterapeut. Båda utbildningarna som erbjuds sträcker sig över ungefär ett års tid.

Lärare vid utbildningscentrumet
Lärarna och föreläsarna som arbetar vid Val-Bo har en mycket lång erfarenhet inom området samt även inom hälsa- och sjukvård. De har arbetat tidigare med behandling av alkohol och droger och förstår sig på området inom missbruk. Val-bo:s personal genomför bland annat utbildningar för personer som arbetar inom fängelse, socialtjänst och de som bedriver privata eller offentliga behandlingsanläggningar. De erbjuder en utbildning med en mycket hög kvalitet och man får ta del av den senaste forskningen. Vill man ha mer information om Val-bo och deras tjänster, kan man besöka http://valboutdanning.no/ för mer insyn i deras arbete.