Snus och tobak

Tobak framställs av bladen på tobaksplantor, olika växter inom tobakssläktet. Vanligtvis konsumeras tobaken genom rökning, tuggning eller som snus. Rökningen sker bland annat genom förtäring av cigaretter, cigariller, cigarrer och piptobak. Tuggtobak och snus är andra sätt att konsumera tobaken på. Tobaksplantan är ettårig och efter att växten skördats torkas bladen och går sedan igenom olika processer för att till sist blandas till rätt produkt och förpackas.

Olika typer av tobak
Konsumtionen av tobak är en av de främsta dödsorsakerna i världen och en stor bidragande orsak till att så många människor drabbas av bland annat de ofta dödliga sjukdomarna lungcancer och KOL. Tobakssläktet som även heter Nicotiona är ett växtsläkte med omkring 90 olika arter som tillhör familjen potatisväxter. Det är faktiskt samma släkte som bland annat andra vanliga matvaror som paprika, tomater och potatis tillhör. Röktobaken kommer oftast från arter av bondtobak.

Snus
Ursprungligen användes snus som ett luktsnus och var torrt i konsistensen. Det förtärdes genom att brukar sniffade upp det i näsan. Idag är snuset betydligt våtare och består istället av mycket finmalen tobak som behandlats med bland annat natriumkarbonat och koksaltlösning i olika processer med värme. Snuset är även smaksatt med olika aromer och smaker för att variera smaken och det används sedan som antingen lössnus eller portionssnus. För mer information rekommenderas ett besök på http://www.rokakrokagoka.se/hemsida.